Wat kan Schok voor u betekenen?

Heeft u of uw klant (ver)bouwplannen en een bouwtekening, vergunning of bepaalde berekening nodig? Schok Bouwkundig Ingenieurs kan u hierbij ondersteunen. Lees hieronder meer of bekijk onze andere diensten.

BENG-berekening

Vergunningsaanvragen voor nieuwbouw moeten volgens het Bouwbesluit voldoen aan de BENG-eisen. Door middel van een BENG-berekening kunnen wij toetsen of u aan deze eisen voldoet.

Lees meer

Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u een bestemmingsplan wijzigen, dan moet u kunnen aantonen dat uw plannen passen binnen het gebied en voldoen aan de regelgeving. Wij helpen u hier graag bij.

Lees meer

Toetsing Besluit bouwwerken leefomgeving (Bouwbesluit)

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor het (ver)bouwen van een gebouw of woning, dan moet u een toetsing van Besluit bouwwerken leefomgeving laten uitvoeren. Wij kunnen dit voor u doen.

Lees meer

Vormgeven bouwplannen

Wilt u een gebouw uitbreiden of aanpassen, maar weet u niet wat hiervoor moet gebeuren? Wij helpen u graag verder door uw bouwplannen samen met u vorm te geven.

Lees meer

Bouwtekening maken

Om een vergunningsaanvraag bij de gemeente te kunnen doen, heeft u een bouwtekening nodig. Wij kunnen u helpen met het maken van deze tekening.

Lees meer

Daglichtberekening

Het Bouwbesluit stelt aan diverse gebruiksfuncties eisen voor de hoeveelheid daglicht die een ruimte binnenkomt. Wij kunnen voor u toetsen of u voldoet aan deze eisen.

Lees meer

Energielabel

Gaat u een gebouw verkopen, verhuren of opleveren, dan heeft u een energielabel nodig. Wij helpen u hier graag aan.

Lees meer

Geluidwering gevelberekening

Het Bouwbesluit stelt eisen aan het geluidsniveau per verblijfsfunctie. Wij kunnen na oplevering of tijdens het ontwerp voor u toetsen of u voldoet aan deze eisen.

Lees meer

Milieuvergunning

Milieuvergunning nodig om te laten zien dat u voldoet aan de verschillende milieueisen uit het Activiteitenbesluit? Wij helpen u graag met het aanvragen van deze vergunning.

Lees meer

Offertes opvragen bij aannemers

Vindt u het lastig om een goede aannemer te kiezen op basis van prijs en bouwkwaliteit? Wij helpen u hier graag bij en vragen eventueel offertes voor u op.

Lees meer

Splitsingsvergunning

Bent u van plan om een gebouw of woning met meerdere eigenaren te splitsen, dan heeft u bijna altijd een splitsingsvergunning nodig. Wij helpen u graag met het aanvragen van deze vergunning bij de gemeente.

Lees meer

Spuiventilatieberekening

Er zijn verschillende eisen per ruimte waar spuiventilatie aan moet voldoen. Door middel van een spuiventilatieberekening toetsen wij voor u of u aan deze eisen voldoet.

Lees meer

Stikstofberekening

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Dan moet er eerst een stikstofberekening gemaakt worden. Wij helpen u hier graag bij.

Lees meer

Ventilatieberekening

Er zijn verschillende eisen waar nieuwbouwwoningen aan moeten voldoen met betrekking tot ventilatie. Door middel van een ventilatieberekening kunnen wij toetsen of u aan deze eisen voldoet.

Lees meer

Verdunningsfactorberekening

Om de kwaliteit van toegevoerde lucht op een goede manier te beheersen, staan in het Bouwbesluit eisen voor de verdunningsfactor. Door de verdunningsfactor te berekenen, kunnen wij toetsen of u aan deze eisen voldoet.

Lees meer

Onze andere diensten

Naast deze diensten kan Schok nog veel meer andere diensten voor u uitvoeren. Deze volgen binnenkort op de website. Bent u alvast benieuwd? Neem dan contact met ons op.

Lees meer