De werkwijze van Schok

Lees hieronder hoe Schok Bouwkundig Ingenieurs u stap voor stap helpt om uw project een succes te maken.

icoon-kavel-huis-natuur-bergen-grond-pin

Meekijken naar de mogelijkheden

Om van tevoren een goede inschatting te maken van de haalbaarheid en risico’s van uw project, kunnen wij samen met u kijken naar de bestaande situatie (op de beschikbare tekeningen of op de locatie zelf). Hierbij geven wij aan of en welke onderzoeken er nodig zijn en welke stappen u dient te ondernemen voordat u met het betreffende project aan de slag kunt. Ook vertellen wij u welke vergunningen u eventueel nog dient aan te vragen.

Uitvoeren haalbaarheidsstudie

Tijdens een haalbaarheidsstudie kijken wij naar of uw nieuw-/verbouwplannen passen binnen de huidige regelgeving. Wij kunnen onder andere een goede inschatting maken van hoeveel nieuwe woningen u kunt realiseren in een bestaand pand. Ook kunnen we het mogelijke volume van een nieuw gebouw op een kavel bepalen. 

Passen de nieuw-/verbouwplannen niet binnen de huidige regelgeving, dan moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Wij kunnen deze wijziging van het bestemmingsplan voor u aanvragen.

Omgevingsvergunningmanagement

(Ver)bouwprojecten gaan meestal gepaard met het aanvragen van een vergunning. Dit kan één vergunning zijn, maar dit kunnen ook meerdere vergunningen zijn. Het aanvragen van een vergunning vergt deskundigheid.

U kunt de procedure voor het aanvragen van een vergunning aan ons uitbesteden. Hierdoor heeft u minder administratieve werkzaamheden en houdt u meer tijd over voor andere belangrijke zaken. Wij gebruiken voor het aanvragen van een vergunning een projectspecifieke aanpak, zodat we de vergunningsprocedure succesvol kunnen doorlopen en risico’s zoals weigering van een vergunning of een te laat afgegeven vergunning verkleinen.

icoon-zwart-wit-geel-potlood-huis-tekening-ontwerp-bouw

Ontwerp-/vergunningsstukken

In de ontwerp-/vergunningsstukken vertalen wij al uw wensen efficiënt en creatief. Daarbij houden we het Besluit bouwwerken leefomgeving er altijd naast, zodat het plan voldoet aan de regelgeving.

Wij maken de ontwerp- en vergunningsstukken aan de hand van de indieningsvereisten voor een vergunning van de gemeente. Hiermee kan de gemeente het ontwerp en de vergunning snel en gelijk goed toetsen.

Vergunningscheck

Tijdens de vergunningscheck controleren wij of u uw plannen vergunningsvrij kunt uitvoeren of dat u eventueel een omgevingsvergunning moet aanvragen. Komt er uit de check dat u een vergunning nodig heeft? Dan kunnen wij deze vergunningsaanvraag voor u uitvoeren.

Toetsing Besluit bouwwerken leefomgeving

Tijdens de toetsing Besluit bouwwerken leefomgeving toetsen wij uw ontwerp aan de hand van het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’. Dit is het meest recente besluit en bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Alle bouwwerken moeten hieraan voldoen.

Tijdens zo’n toetsing Besluit bouwwerken leefomgeving voeren wij onder andere daglichtberekeningen, ventilatieberekeningen en spuiberekeningen uit. Ook doen wij de brandveiligheidstoetsing, warmteweerstandberekeningen (RC-waarde) en BENG-berekeningen. Met de BENG-berekening bepalen we de energieprestatie van het ontwerp. Deze is verplicht voor alle nieuwbouwwoningen.

Omgevingsvergunningmanagement

(Ver)bouwprojecten gaan meestal gepaard met het aanvragen van een vergunning. Dit kan één vergunning zijn, maar dit kunnen ook meerdere vergunningen zijn. Het aanvragen van een vergunning vergt deskundigheid.

U kunt de procedure voor het aanvragen van een vergunning aan ons uitbesteden. Hierdoor heeft u minder administratieve werkzaamheden en houdt u meer tijd over voor andere belangrijke zaken. Wij gebruiken voor het aanvragen van een vergunning een projectspecifieke aanpak, zodat we de vergunningsprocedure succesvol kunnen doorlopen en risico’s zoals weigering van een vergunning of een te laat afgegeven vergunning verkleinen.

Vergunningscheck

Tijdens de vergunningscheck controleren wij of u uw plannen vergunningsvrij kunt uitvoeren of dat u eventueel een omgevingsvergunning moet aanvragen. Komt er uit de check dat u een vergunning nodig heeft? Dan kunnen wij deze vergunningsaanvraag voor u uitvoeren.

Omgevingsvergunningmanagement

(Ver)bouwprojecten gaan meestal gepaard met het aanvragen van een vergunning. Dit kan één vergunning zijn, maar dit kunnen ook meerdere vergunningen zijn. Het aanvragen van een vergunning vergt deskundigheid.

U kunt de procedure voor het aanvragen van een vergunning aan ons uitbesteden. Hierdoor heeft u minder administratieve werkzaamheden en houdt u meer tijd over voor andere belangrijke zaken. Wij gebruiken voor het aanvragen van een vergunning een projectspecifieke aanpak, zodat we de vergunningsprocedure succesvol kunnen doorlopen en risico’s zoals weigering van een vergunning of een te laat afgegeven vergunning verkleinen.

icoon-zwart-wit-geel-potlood-huis-tekening-ontwerp-bouw

Ontwerp-/vergunningsstukken

In de ontwerp-/vergunningsstukken vertalen wij al uw wensen efficiënt en creatief. Daarbij houden we het Besluit bouwwerken leefomgeving er altijd naast, zodat het plan voldoet aan de regelgeving.

Wij maken de ontwerp- en vergunningsstukken aan de hand van de indieningsvereisten voor een vergunning van de gemeente. Hiermee kan de gemeente het ontwerp en de vergunning snel en gelijk goed toetsen.

Werktekeningen maken

Wij kunnen werktekeningen, met de daarbij benodigde maatvoering en materiaalkeuze, voor u uitwerken ten behoeve van de uitvoering.

Vergunningscheck

Tijdens de vergunningscheck controleren wij of u uw plannen vergunningsvrij kunt uitvoeren of dat u eventueel een omgevingsvergunning moet aanvragen. Komt er uit de check dat u een vergunning nodig heeft? Dan kunnen wij deze vergunningsaanvraag voor u uitvoeren.

Bouwvergunning aanvragen

Het bouwen, verbouwen of slopen gaat altijd gepaard met het aanvragen van een vergunning. Dit kan één vergunning zijn, maar dit kunnen ook meerdere vergunningen zijn. Het aanvragen van een vergunning vergt deskundigheid.

U kunt de procedure voor het aanvragen van een vergunning aan ons uitbesteden. Hierdoor heeft u minder administratieve werkzaamheden en houdt u meer tijd over voor andere belangrijke zaken. Wij gebruiken voor het aanvragen van vergunningen een projectspecifieke aanpak, zodat we de vergunningsprocedure succesvol kunnen doorlopen en risico’s zoals weigering van een vergunning of een te laat afgegeven vergunning verkleinen.

icoon-zwart-wit-geel-potlood-huis-tekening-ontwerp-bouw

Ontwerp-/vergunningsstukken

In de ontwerp-/vergunningsstukken vertalen wij al uw wensen efficiënt en creatief. Daarbij houden we het Besluit bouwwerken leefomgeving er altijd naast, zodat het plan voldoet aan de regelgeving.

Wij maken de ontwerp- en vergunningsstukken aan de hand van de indieningsvereisten voor een vergunning van de gemeente. Hiermee kan de gemeente het ontwerp en de vergunning snel en gelijk goed toetsen.

Aannemerselectie

Wij kunnen u helpen bij het selecteren van een aannemer die het beste bij uw wensen past en het snelst beschikbaar is.

Samen iets schokkends maken?